Genomed anahtar teslimi laboratuvar çözümleri ve hizmetleri ile müşterilerinin Moleküler Biyoloji, Mikrobiyoloji, Klinik Genetik, Hayvan Sağlığı, Gıda Güvenliği ve Kriminal laboratuvarlarının projelendirme ve kurulması konusunda uzmanlığını referansları ile kanıtlamıştır. Genomed tarafından kurulan laboratuvarın tedarikçi konumundaki alt yüklenicilerini bir araya getirerek laboratuvarın ihtiyaçlarına uygun halde; kaliteden ve sürdürülebilirlikten ödün vermeden, efektif şekilde sağlamaktadır. Genomed tarafından uygulanan TLS projelerinin tüm bölümleri aşağıdaki aşamalar da görülmektedir. Müşterinin ihtiyaçlarına göre bu aşamalar arasından gerekli olanlar ayrı ayrı seçilebilir veya bütünüyle uygulanabilir.

Proje Geliştirme

Genomed, laboratuvar ihtiyaçlarına özgü planlama ve uygulama projeleri hazırlar. Her laboratuvarın spesifik uygulama amacı ile uygulama yapılacak mevcut fiziki alana göre analiz edilecek örnekler türleri ve uygulama methodlarına göre aşağıdaki detaylara sahip proje teklif dosyaları oluşturulur:

Laboratuvar Tasarımı

Uluslararası standartalar ve bunlara bağlı akreditasyon  şartlarına uygun olarak laboratuvar alanı; iş akışına göre, ölçekli bir fonksiyon planı ile hazırlanır.

  • Laboratuvarın mevcut fiziki alanı dahilin de fonksiyon bölümleri plan üzerinde yerleştirilir.
  • Mimari planlar 2D ve 3D render dosyaları ile hazırlanarak onaya sunulur. Bu planlara göre iş planı ve maliyet tabloları oluşturulur.
  • HVAC Sistemi Çözümleri: Her bir alan için havalandırma koşulları ile özel uygulama alanlarının ( TemizOda ) mekanik altyapı projeleri hazırlanır. Bu aşamada nem, sıcaklık, havadeğişim v.b. kontroller takip otomasyon sistemi dahilinde yapılmaktadır.
  • Güvenlikli geçişler, yangın alarm sistemleri, izleme ve takip yazılımlarının hazırlanması.
  • Laboratuvar tezgâhlarının ve depolama/dolap sistemlerinin rutin ihtiyaçlara yönelik planlanması.
  • Elektrik, UPS, DATA, medikal gaz ve telefon hatlarının hazırlanması.

Genomed projelendirme ve uygulama sürecinde tüm inşaat ve hafriyat süreçlerini de üstlenmektedir.

Cihazlar, Malzemeler ve Rutin Sarflar

Projenin içeriğine ve gerekliliklerine uygun ileri teknoloji analiz sistemlerinin yanında gerekli temel laboratuvar ekipmanları ile sarf malzemeleri de hazır halde teslim edilir.

Teknik Eğitim

Genomed; her bir proje için laboratuvarda kullanılacak spesifik metodolojilere uygun özel olarak hazırlanmış eğitim planları sunmaktadır.

  • Eğitim hizmetleri, Genomed’in uzman ekip kadrosunda bulunan personelleri tarafından organize edilmekte ve verilmektedir. Tüm personel uzmanlık alanında tedarikçi/üretici tarafından sertifikalı personeldir.
  • Eğitim süresinin sonu itibarıyla, laboratuvar personeli, uygulama prosedürlerini yürütmek için elzem olan tüm teorik ve pratik bilgilere sahip olmuş olacaktır.

Kitlerin ve Testlerin Aplikasyonu

Genomed’in aplikasyon ekibi, laboratuvar bünyesinde çalışılması planlanan tüm testlerin validasyonlarını tamamlanmış olarak, proje sahibinin teknik kadrosuna devir eder ve uzun yıllar destek vermeye devam etmektedir.

Laboratuvar Akreditasyonu

Laboratuvar çalışmaya başladığında, laboratuvarın akreditasyonunun  (GMP, GLP, ISO17025, ISO13485 v.b.) alınması için Genomed, proje sahibine dokümantasyon desteği ile uygulamanın yapılması için destek olacaktır. Akreditasyon alınabilmesi için, laboratuvarın örnek alma dâhil olmak üzere belirli testlerin ve/veya kalibrasyonların yürütülmesi için tanımlanmış gereklilikleri yerine getirebilmesi lazımdır. Bu gereklilikler; standart metotlar, standart olmayan metotlar ve laboratuvar tarafından geliştirilmiş metotlar kullanılarak yapılan testleri ve kalibrasyonu içerir. Akreditasyon alabilmek için, laboratuvarın kalite, idari ve teknik operasyonları için yönetim sistemleri geliştirmesi zorunludur. Bu fonksiyona laboratuvar yazılımı ile destek olunur.

Teknik Destek ve Servis

Genomed; ortaya çıkabilecek herhangi bir soruna çözüm bulabilmek ve sorulara yanıt verebilmek üzere, işler duruma gelen laboratuvara belirli bir süre için kesintisiz teknik destek sunar. Aynı süre boyunca Genomed, laboratuvar personelinin eğitim seviyesini kontrol ederek eğitimlerini güncelleyecektir. Projenin bir parçası olarak tedarik edilen her bir cihaza; kurulum, temel eğitim ve bir yıllık garanti dâhil olacaktır. Bu garanti süresi dolduktan sonra ilave servis sözleşmeleri yapılabilir.

Laboratory
Laboratory
Laboratory
Laboratory
© 2016 Genomed. All rights reserved.